Badania medycyny pracy – gdzie wykonać?

Medycyna Pracy w Warszawie

[REKLAMA]

Badania medycyny pracy są jednym z pierwszych zadań, z jakimi musi się zmierzyć nowo zatrudniona osoba. Tak stanowi kodeks pracy, który zobowiązuje wszystkich pracodawców zatrudniających na umowę etatową lub w wyjątkowych przypadkach także na umowę zlecenie. Do momentu uzyskania odpowiedniego orzeczenia, pracownik nie może wykonywać żadnych świadczeń. Czym jest medycyna pracy? Najprościej mówiąc jest to sprawdzenie czy nasz przyszły pracownik nie ma przeciwwskazań by podjąć pracę na wybranym stanowisku. Ważne jest, aby badania medycyny pracy zostały wykonane z należytą dokładnością i odpowiedzialnością. Pracodawca musi mieć pewność, że nowo przyjęty pracownik jest zdolny do pracy i że można powierzyć mu przyszłe obowiązki. Warto więc, wybierać takie kliniki, które mają najlepszych specjalistów i cieszą się uznaniem swoich pacjentów.

Badania okresowe po terminie

Bardzo ważne jest, aby przestrzegać terminów badań okresowych. Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik powinien posiadać aktualne badania okresowe. Z zatrudnioną osobą, która nie chce poddać się badaniom, można rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Wówczas nie ma konieczności uwzględniania okresu wypowiedzenia. Pracodawca dopuszczający do pracy osobę bez ważnych badań może zostać obciążony karą pieniężną. Warto zatem przestrzegać tego obowiązku, zwłaszcza że pracownikowi przysługuje z okazji badań wolny, płatny dzień.

Badania do medycyna pracy w Warszawie – gdzie wykonać?

W samej Warszawie jest bardzo dużo placówek oferujących tego typu badania do pracy. Od wielu już lat tego typu badania można wykonać również w przychodni Spółki Lekarskiej, w samym centrum Warszawy. Bardzo szeroka oferta badań oraz dostęp do specjalistów w tej placówce, sprawia że jesteśmy w stanie sprawdzić predyspozycje zdrowotne zarówno na stanowiska takie jak pracownik biurowy czy na bardziej wymagające jak np. badania do pracy na wysokości. Należy również zaznaczyć, że tego typu badania do pracy nie są przeprowadzane przez pracownika tylko raz.

W zależności od pełnionych obowiązków, należy je systematycznie powtarzać. W takich przypadkach mamy do czynienia z badaniami okresowymi. Badania okresowe dla pracownika przeprowadzane w Spółce Lekarskiej, to kontrola nie tylko u lekarza medycyny pracy, ale zależnie od potrzeb, również okulisty, czy laryngologa. W przypadku pracowników wobec których niezbędne są badania epidemiologiczne, także wymagania są odmienne, na co warto zwrócić szczególną uwagę poszukując swojej przychodni w Warszawie.

Skierowania na badania do pracy wydaje oczywiście przyszły pracodawca. To w jego obowiązku jest odpowiednie wypełnienie dokumentu oraz przekazanie informacji na temat ewentualnych szkodliwych warunków panujących na stanowisku pracy. Wówczas, lekarz medycyny pracy kieruje pracownika do odpowiednich specjalistów.

Warszawska placówka w Spółce Lekarskiej od lat wspiera swoich pacjentów, nie w tylko w zakresie badań medycyny pracy. Lata doświadczeń oraz zespół specjalistów sprawiło, iż zaufali im zarówno klienci indywidualni jak i firmy. Niewątpliwą zaletą tej przychodni jest także lokalizacja – w ścisłym centrum Warszawy, dzięki czemu każdy z łatwością może do niej dotrzeć.

Zapraszamy gorąco do kontaktu z naszą przychodnią: www.spolka-lekarska.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *