Bezpieczeństwo i poufność w systemie recept online: wyzwania i rozwiązania

[REKLAMA]

Recepty online wyparły już tradycyjne, papierowe dokumenty umożliwiające zakup wybranych leków. Wystawianie recept elektronicznych jest proste i szybkie: wypisuje się je nie tylko w gabinecie lekarskim, ale również online. Recepty internetowe realizuje się poprzez podanie kodu dokumentu oraz własnego numeru pesel. Czy takie rozwiązanie niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwa? Wyjaśniamy.

Recepta online – zalety korzystania

Wystawienie recepty online może odbywać się w błyskawiczny sposób. W wielu przypadkach pacjent nawet nie musi udawać się do placówki medycznej; dokument może być wystawiony na podstawie rozmowy telefonicznej bądź informacji zebranych podczas wizyty online. Wystawić receptę może tylko lekarz, który posiada elektroniczny podpis i jest zarejestrowany za pomocą systemu informatycznego recept elektronicznych. Zrealizować e receptę można praktycznie w każdej aptece w całym kraju; wystarczy podać wspomniany już kod recepty oraz numer pesel.

Recepty online – bezpieczeństwo

Czy recepta online jest bezpieczna? Wystawianie dokumentów umożliwiających zakup leków za pomocą systemów informatycznych jest w pełni bezpieczne. Elektroniczna platforma gromadzenia dokumentacji medycznej jest dobrze zabezpieczona, dzięki czemu ryzyko przeniknięcia danych wrażliwych do innych miejsc jest znikome. Przesyłane recepty online to także zapobieganie utracie, kradzieży czy uszkodzenia dokumentu niezbędnego zakupu leków.

Monitorowanie przyjmowanych leków

Recepty wystawiane za pomocą systemu informatycznego to także sposób na to, by mieć pełny wgląd w farmakoterapię danego pacjenta. Takie rozwiązanie pozwala na unikanie nadużyć, które dotyczą na przykład wykupywania leków niekoniecznie związanych ze stanem zdrowia danej osoby. Informacje pozwalają również monitorować stan zdrowia pacjenta; lekarz wie na przykład, czy może przepisać kolejną dawkę leku bądź inny preparat tak, by nie zaszkodził on zdrowiu pacjenta.

Wygoda i szybkość wystawienia recepty online to niejedyne zalety takiego rozwiązania. Warto wspomnieć również o ochronie środowiska. Zrezygnowanie z papierowych recept to również możliwość ograniczenia zużycia papieru, co równoznaczne jest z dbaniem o nasze naturalne środowisko.

Wystawianie recept online – czy są jakieś wady?

Czy recepta online ma jakieś wady? Jak w przypadku innych usług świadczonych drogą internetową, także recepty online mogą być niedostępne dla tych klientów, którzy nie mogą odczytać dokumentu w formie elektronicznej. Brak dostępu do systemów informatycznych może być jednoznaczne z tym, że nasze Internetowe Konto Pacjenta będzie nieosiągalne. Systemy informatyczne pozwalają również nie tylko na to, by uzyskać receptę, ale również zapewniają dostęp do naszej dokumentacji medycznej. Internetowe Konto Pacjenta z kolei pozwala na sprawdzenie kodu recepty online bądź monitorowanie, czy nasze zwolnienie lekarskie zostało już wystawione.

Recepta online – inne zagrożenia

Recepty wystawiane za pośrednictwem internetu mogą być również przedmiotem ataku hakerskiego. Naruszenie prywatności wiąże się z wyciekiem danych, które mogą być później wykorzystywane w różny sposób. Dane dotyczące stanu zdrowia, jakie zawarto w Internetowym Koncie Pacjenta są wrażliwe; chroni się je na rozmaite sposoby. Ryzyko przeniknięcia informacji o zdarzeniach medycznych czy przyjmowanych lekach jest na szczęście znikome.

E recepta – środki ostrożności

Korzystanie z recepty online wymaga zachowania ostrożności. Pacjenci powinni przede wszystkim weryfikować, czy otrzymany przez nich dokument jest prawdziwy. Aby uzyskać receptę, należy korzystać wyłącznie z zaufanych serwisów bądź placówek medycznych, które rekomenduje Ministerstwo Zdrowia.

Recepta online nie powinna być wykorzystywana w sposób mogący zagrozić zdrowiu pacjenta. Dokumenty w formie elektronicznej mają służyć ochronie zdrowia; warto pamiętać, że żadne leki nie powinny być przyjmowane bez wiedzy lekarza, gdyż mogą one zaszkodzić pacjentowi.

Recepty online – legalność i regulacje

Legalność wystawianych recept online jest w Polsce regulowana przez prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Według niego receptę farmaceutyczną mogą wypisać lekarze z dostępem do systemu informatycznego. Oczywiście niezbędne jest również ważne prawo wykonywania zawodu.

Wymagania dotyczące recept online i zasobów cyfrowych w systemie informacji dotyczą między innymi konieczności autoryzacji oraz uwierzytelniania lekarza, co jest niezbędne w ochronie zdrowia. Konieczna jest także poufność i integralność przesyłania danych.

Obowiązek wystawiania recepty online ma każdy lekarz; recepta elektroniczna zastąpiła już tradycyjne dokumenty. Istotne regulacje leżą także po stronie samego pacjenta. Musi on na przykład potwierdzić swoją tożsamość za pomocą systemu informatycznego – a konkretnie podpisu elektronicznego. Warto od razu podkreślić, że korzystający z e recepty może w każdej chwili wyrazić zgodę dotyczącą przetwarzania jego danych oraz wycofać ją w dowolnym momencie. Receptę elektroniczną dotyczącą leków specjalistycznych – na przykład antybiotyków czy leków psychotropowych, można uzyskać po dodatkowej weryfikacji pacjenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *