Jak działa e-zwolnienie lekarskie?

[REKLAMA]

Już w latach 60-tych i 70-tych XX wieku amerykańscy cybernetycy i pierwsi informatycy rozpoczęli próby zapisu dokumentów cyfrowych na nośnikach elektronicznych. Bardzo szybko, wraz z zapoczątkowaniem prac nad pierwszą, jeszcze wtedy wyłącznie akademicką siecią, starano się ówczesne dokumenty i dane przesyłać. Pierwsze dane, jeszcze nie pakietowe dokumenty takie jak e-recepta czy dzisiaj coraz bardziej powszechne e-zwolnienie lekarskie, w bardzo skromnej formie krążyły pomiędzy węzłami internetowymi kilku uniwersytetów kalifornijskich. W Polsce na początki Internetu i pierwszych dokumentów elektronicznych musieliśmy czekać aż do początku lat 90-tych. Zwolnienie lekarskie online nie jest niczym nowym w formie, co powinno wprowadzać w zakłopotanie zwykłego użytkownika świata cyfrowego, korzystającego na co dzień z urządzeń mobilnych lub stacjonarnych.

Zwolnienie lekarskie przez Internet – niezaprzeczalne korzyści

Zwolnienie lekarskie online lub e-recepta to w zasadzie proste w obsłudze pliki, dlatego też nie powinniśmy podchodzić do nich z jakimiś szczególnie wyolbrzymionymi obawami czy wręcz niechęcią. Postarajmy się więc przybliżyć, jaki jest mechanizm wystawiania, działania i wykorzystania owego oficjalnego dokumentu jakim jest zwolnienie lekarskie online. Generalnie wśród pozytywów jakie wnosi e-zwolnienie lekarskie online możemy w pierwszym rzędzie wymienić:

• Możność zaoszczędzenia czasu, który z dużą dozą pewności przeznaczony zostałby na fizyczne wystawianie, odbieranie zwolnienia w recepcji przychodni lub u naszego lekarza pierwszego kontaktu, a potem jeszcze przekazywanie jej w naszym miejscu zatrudnienia. Jak zresztą możemy przeczytać na stronie ZUS, takie zwolnienie lekarskie przez Internet jest osiągalne o wiele szybciej, niż tworzenie zwolnienia papierowego, bowiem lekarz (posiadający profil na PUE ZUS) lub asystent medyczny, mają natychmiastowy wgląd w: dane ubezpieczonego, dane płatnika składek, czyli naszego pracodawcy, a system sam uzupełnia wymagane informacje osobowe.
• Dokładność i pewność, iż zwolnienie lekarskie online, zaraz po aktywowaniu, jest już w systemie, a precyzyjniej rzecz określając, na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w dziale kadr zainteresowanego.
• Zmniejszone praktycznie do zera ryzyko, iż zwolnienie lekarskie przez Internet będzie zawierało jakieś niejasności, wynikające z nieczytelnego pisma wystawiającego lekarza, niewyraźnej pieczątki, jak to niegdyś bywało ze zwolnieniami tradycyjnymi, nanoszonymi na papier.
• Mniejsza jest szansa na to, iż zwolnienie lekarskie online będzie „podrobione” przez osoby nieuprawnione, jak to miało miejsce, przy względnej łatwości zakupu pieczątki i druku akcydensowego zwolnienia papierowego.
• Nie musimy także wspominać o oszczędności tysięcy ton papieru, które przeznaczano każdego dnia np. na recepty, zaświadczenia lekarskie czy zwolnienia lekarskie.

E-zwolnienie lekarskie to korzyści nie tylko dla administracyjnego systemu zarządzania dokumentacją, lecz i dla samego pacjenta i pracownika jednocześnie. Warto przetestować procedurę uzyskania tego dokumentu i zaznajomić bliżej z cechami charakterystycznymi tej formuły, gdyż nowoczesne gospodarki światowe zmierzają w kierunku objęcia dokumentacją elektroniczną całości obsługi administracyjnej.

Czym jest i co zawiera dokument typu zwolnienie lekarskie online?

Tak jak i dawnej zwolnienie papierowe L4, tak i e-zwolnienie lekarskie to nic innego jak dokument, dzięki któremu otrzymujemy uprawnienia do wypłacenia ustawowego zasiłku, który należy się nam za czasową i udokumentowaną niezdolność do pracy, wiążącą się z wypadkiem lub wynikającą z powodu choroby, opieki nad osobą najbliższą (dzieckiem, starszym pokoleniem).

Zwolnienie lekarskie online stało się, zgodnie z literą ustawy z maja 2018 roku, obowiązujące przy wystawianiu przez uprawnionych lekarzy, od grudnia tegoż roku. Przy czym przypomnijmy, iż lekarze mogli e-ZLA już wystawiać od 1 stycznia roku 2016. Odpowiednio wcześniej ustawodawca, by ułatwić i jednocześnie ustandaryzować pracę lekarzy, ustalił odpowiednim rozporządzeniem ZUS, wzór takowego zaświadczenia elektronicznego.

Jak wygląda droga, jaką przemieszcza się taki dokument jak zwolnienie lekarskie online? Otóż, lekarz, u którego byliśmy na wizycie, badaniu (fizycznie lub telefonicznie) otwiera odpowiedni formularz i wypełnia go. Następnie e-zwolnienie lekarskie jest przez lekarza „cyfrowo” podpisywane, albo poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny albo poprzez dostępny dla lekarza specjalny certyfikat ZUS, albo poprzez tzw. podpis zaufany, dostępny z profilu zaufanego PZ ePUAP. Następnie e-zwolnienie lekarskie wysyłane jest do ZUS, gdzie system zakładu ubezpieczeń udostępnia go naszemu pracodawcy, czyli płatnikowi składek za ubezpieczenie zdrowotne. Także i ubezpieczony i jednocześnie chorujący, otrzymuje wgląd do informacji zawartych na e-ZLA.

E-zwolnienie lekarskie – moc korzyści i ułatwień

Oprócz powyżej zarysowanych – niepodlegających praktycznie dyskusji – pożytków z wprowadzenia nowego dokumentu elektronicznego, takiego jak zwolnienie lekarskie online, zyskujemy kilka dodatkowych. Wynika to z prostego faktu, iż sukcesywna (i symultaniczna) cyfryzacja gospodarki i administracji, skutkuje unowocześnieniem wielu zazębiających się nisz, np. obiegu dokumentów współuczestniczących. I tak, lekarz wystawiający e-zwolnienie lekarskie, mając podgląd w dane zdrowotne pacjenta w szerszym przedziale czasu, jest w stanie skierować go także na zabiegi rehabilitacji leczniczej w ramach renty ZUS. Wymagana jest tylko zgoda lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i system automatycznie otwiera formularz ZUS PR-4, który po przesłaniu do ZUS, będzie wnioskował o wydanie opinii przez lekarza orzecznika.

Podobnie jak w przypadku e-recept, tak i zwolnienie lekarskie przez Internet, może być wystawiane przez lekarza podczas wizyt domowych, przy wykorzystaniu jakiegokolwiek urządzenia mobilnego.

Partnerem artykułu jest strona recepty24.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *