Perymetria, czyli badanie pola widzenia

[REKLAMA]

Perymetria, czyli badanie pola widzenia, to zupełnie nieinwazyjna metoda na precyzyjne określenie pola widzenia pacjenta. Innymi słowy, pozwala ocenić, jak duży zakres przestrzeni pacjent jest w stanie objąć wzrokiem.

Badanie pola widzenia wykonuje specjalista przy pomocy urządzenia nazywanego perymetrem lub polomierzem – wyjaśnia nasz rozmówca z Poland Optical. Co ciekawe, do przeprowadzenia perymetrii niezbędna jest współpraca pacjenta z badającym.

Jak przebiega perymetria?

Perymetrię wykonuje się dla każdego oka oddzielnie. Podczas badania pola widzenia pacjent siedzi nieruchomo przed perymetrem, jego czoło i broda opierają się na przeznaczonych do tego podpórkach, a jedno z oczu musi być zasłonięte. Badanym okiem pacjent wpatruje się w jeden punkt, centralną część polomierza.

W peryferyjnej części czaszy perymetru pojawia się świetlny punkcik, który stopniowo przesuwa się w kierunku centralnym. Moment, w którym punkt zostaje dostrzeżony przez pacjenta, zostaje oznaczany. Proces powtarza się z kilku różnych miejsc na czaszy.

Następnie uzyskane wyniki są na siebie nakładane. Połączenie ich pozwala wyznaczyć izopterę, czyli swego rodzaju granicę pola widzenia. W ten sposób powstaje mapa pola widzenia pacjenta. Badanie z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych perymetrów pozwala na przedstawienie ich w sposób trójwymiarowy.

Interpretacja badania pola widzenia

Wyników badania pola widzenia nie można interpretować w oderwaniu od innych parametrów wzroku pacjenta. Otrzymane mapy należy oceniać w kontekście ostrości wzroku i wyglądu tarczy nerwu wzrokowego. Co więcej, jednoznaczne stwierdzenie ubytku w polu widzenia musi być potwierdzone powtórzeniem badania.

Zalecenia do wykonania perymetrii

Przeprowadzenie perymetrii jest wskazane przy podejrzeniu występowania chorób nerwu wzrokowego lub siatkówki. Badanie pola widzenia jest też standardowym testem diagnostycznym u pacjentów cierpiących na jaskrę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *