Rehabilitacja kardiologiczna dla osób po COVID-19!

[REKLAMA]

W województwie pomorskim COPERNICUS Podmiot Leczniczy rozszerza prowadzony program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej o specjalny program dedykowany pacjentom po przebytym COVID-19.

Dotychczas z bezpłatnej rehabilitacji kardiologicznej mogli skorzystać mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej, którzy mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszli incydent kardiologiczny. Obecnie grupa ta poszerzona została o 1242 pacjentów, którzy dodatkowo przebyli COVID-19.

Od początku pandemii minął już ponad rok. Wiele osób przebyło infekcję COVID-19, ale wciąż zmaga się z jej skutkami lub powikłaniami. Objawy COVID-19 mogą czasami utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy. Wirus może uszkodzić płuca, serce i mózg, co zwiększa ryzyko długotrwałych problemów zdrowotnych. Dlatego należy podjąć się opieki nad ozdrowieńcami, którzy przeszli infekcję w domu lub w szpitalu.

W ramach programu intensywnej rehabilitacji kardiologicznej dla każdego pacjenta z przebytym COVID-19, który zostanie zakwalifikowany do programu, opracowany zostanie indywidualny program rehabilitacji w oparciu o jeden z 3 modeli. W zależności od wyników badań wstępnych, w ramach indywidualnego planu przygotowanego dla każdego pacjenta zakładamy 20 sesji fizjoterapii (o różnej intensywności ćwiczeń) oraz do 4 spotkań z psychologiem i/lub dietetykiem podczas 2-tygodniowego turnusu dochodzącego. Codzienne zajęcia prowadzone będą w godzinach dostosowanych do potrzeb pracujących pacjentów. Każda sesja terapeutyczna będzie obejmować co najmniej 3 procedury dziennie zgodnie z indywidualnym planem terapeutycznym. Dodatkowo przewidziane są 2 sesje fizjoterapii dziennie po 45-60 minut każda. W ramach fizjoterapii prowadzone będą również zabiegi w komorze hiperbarycznej.

Według ekspertów w opiece nad pacjentem post-covidowym bardzo ważna jest rola kardiologa, by ocenił obecność powikłań kardiologicznych. Problem ten dotyka również osób młodych, które do tej pory prowadziły aktywny tryb życia i nagle po przebyciu choroby nie mogą dojść do pełnej sprawności.

Jednocześnie program będzie nadal realizowany według wcześniejszych założeń dla wszystkich osób aktywnych zawodowo, które mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszły incydent kardiologiczny.

Udział w projekcie nadal będzie całkowicie bezpłatny. By z niego skorzystać, należy zgłosić się telefonicznie bądź mailowo do opiekuna pacjenta w placówce realizującej projekt. Jednostki realizujące znajdują się na terenie Gdańska i województwa pomorskiego.

Projekt Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Strona internetowa: www.radynauklady.pl

Facebook: @radynauklady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *