Sprawdź, jakie badania musisz zrobić do pracy

[REKLAMA]

Nauczyciel zdziera głos, hutnik pracuje w hałasie, a menadżerowi w szczególny sposób – dosłownie i w przenośni – jego praca leży na sercu. Różne zawody narażone są na różne czynniki w środowisku pracy. Do kontroli wpływu tych czynników na zdrowie zatrudnionych powołani są lekarze medycyny pracy. Kiedy wkraczają do akcji? I z jakimi narzędziami?

Kiedy wykonuje się badania medycyny pracy?

Badania medycyny pracy można podzielić na 4 rodzaje. Są to: badania pracownicze wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Wstępnym badaniom lekarskim poddać się muszą nowo zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, a także pracownicy przenoszeni na inne stanowiska, na których stykać się będą z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Badania okresowe wykonuje się po upływie terminu ważności badań wstępnych lub poprzedzających badań okresowych. Na badania kontrolne kierowani są pracownicy po ponad 30-dniowej nieobecności z powodu choroby. Badania końcowe nie są obligatoryjne i wykonywane są po ustaniu stosunku pracy.

Jakie badania medycyny pracy są wykonywane?

Na to, jakim badaniom poddany zostanie pracownik wpływa przede wszystkim charakter wykonywanej przez niego pracy. Standardowo można się spodziewać badania krwi i moczu oraz ciśnienia. Pracujący przed komputerem na pewno muszą przejść badanie okulistyczne. Wśród dodatkowych badań dla innych grup zawodowych wymienić można badania otolaryngologiczne dla osób pracujących w hałasie, badania neurologiczne i EKG dla osób narażonych na promieniowanie elektromagnetyczne, badania foniatryczne dla osób silnie nadwyrężających głos, a dla osób na stanowiskach decyzyjnych – EKG i test poziomu cholesterolu.

Jak często wykonywane są badania medycyny pracy?

Kontrola stanu zdrowia pracownika powinna odbywać się nie częściej niż co rok i nie rzadziej niż 5 lat. O czasie tym decydować mogą rodzaje wykonywanych badań – np. badania otolaryngologiczne zaleca się wykonywać przez pierwsze 3 lata co rok, a następnie co 3 lata. W jakim celu? Celem wykonania badań medycyny pracy jest przede wszystkim bieżąca kontrola stanu zdrowia pracownika i monitorowanie ewentualnych zmian zdrowotnych, spowodowanych pracą. Wstępne badania ponadto pozwalają wyłapać brak predyspozycji zdrowotnych do wykonywania jakiegoś zawodu. Warto dostrzec korzyści wynikające z obligatoryjnej instytucji, jaką jest medycyna pracy Kraków oferuje takie placówki jak Cracow Medical Center, gdzie można szybko i wygodnie skorzystać z badań medycyny pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *