Jak leczyć alkoholizm i narkomanię? Tylko w specjalistycznym ośrodku!

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce jest wielu alkoholików, podobnie zresztą jak narkomanów czy lekomanów. O skali problemu najlepiej świadczy fakt, że uznaje się je za choroby cywilizacyjne. Wielu wydaje się, że te choroby to brak silnej woli. To myślenie błędne, dlatego też leczenie tego typu chorób należy przejść w specjalistycznym ośrodku. Wówczas szansa na […]

Sposoby i metody leczenia alkoholizmu

Alkoholizm potrafi zniszczyć życie nie tylko osobie uzależnionej, ale również jej bliskim. Szansą na wydostanie się z nałogu i odzyskanie kontroli nad życiem jest terapia leczenia uzależnień, prowadzona przez wyspecjalizowane ośrodki odwykowe. Na to, aby zacząć leczyć się z uzależnienia nigdy nie jest za wcześnie. Współczesne metody terapii alkoholowej dają spore szanse na przerwanie ciągu […]