Poród siłami natury i przez cesarskie cięcie – charakterystyka i przebieg

Poród siłami natury jest preferowanym przez położników rozwiązaniem ciąży. Metodę cesarskiego cięcia stosuje się, gdy istnieją przeciwwskazania do urodzenia dziecka w sposób naturalny. Jaki jest przebieg tych dwóch porodów? Rodzaje porodów Zarówno w państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych oferuje się dwa sposoby zakończenia ciąży. Są to porody siłami natury lub metodą cesarskiego cięcia. O […]

Coloflor cesario na zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej

Dla każdego rodzica najważniejsze jest zdrowie jego dziecka. O to zadbać trzeba od pierwszych dni życia noworodka. Na zdrowie dzieci spojrzeć trzeba również pod kątem zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej. Warto w tym miejscu wspomnieć o specjalistycznych produktach, o których pomyśleć powinni przede wszystkim rodzice dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Doskonałym przykładem takiego produktu jest preparat […]