Jak działa e-zwolnienie lekarskie?

Już w latach 60-tych i 70-tych XX wieku amerykańscy cybernetycy i pierwsi informatycy rozpoczęli próby zapisu dokumentów cyfrowych na nośnikach elektronicznych. Bardzo szybko, wraz z zapoczątkowaniem prac nad pierwszą, jeszcze wtedy wyłącznie akademicką siecią, starano się ówczesne dokumenty i dane przesyłać. Pierwsze dane, jeszcze nie pakietowe dokumenty takie jak e-recepta czy dzisiaj coraz bardziej powszechne […]