Perymetria, czyli badanie pola widzenia

Perymetria, czyli badanie pola widzenia, to zupełnie nieinwazyjna metoda na precyzyjne określenie pola widzenia pacjenta. Innymi słowy, pozwala ocenić, jak duży zakres przestrzeni pacjent jest w stanie objąć wzrokiem. Badanie pola widzenia wykonuje specjalista przy pomocy urządzenia nazywanego perymetrem lub polomierzem – wyjaśnia nasz rozmówca z Poland Optical. Co ciekawe, do przeprowadzenia perymetrii niezbędna jest […]