Na czym polega rehabilitacja neurologiczna dzieci

Tkanka nerwowa wykazuje dużą zdolność do regeneracji. dlatego zastosowanie neurorehabilitacji może przynieść zadowalające, a czasem nawet spektakularne efekty. Stosowanie ćwiczeń i treningów usprawniających jest szczególnie skuteczne w przypadku dzieci. Wskazania do neurorehabilitacji Rehabilitacja neurologiczna powinna zostać podjęta w przypadku diagnozy lub zaobserwowania u malucha niepokojących symptomów, do których zalicza się: zaburzenia i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, (np. tarń dwudzielna utajona, wodogłowie wrodzone, przepuklina oponowa i oponowo-rdzeniowa, rozszczep […]